Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach portalu Kinoplay.pl jest Agencja Medialna Enterion z siedzibą w Katowicach.

2. Dba ona o ich bezpieczeństwo, chroniąc przed dostępem osób trzecich, i gwarantuje ich wykorzystanie jedynie do celów marketingowych oraz w celu udoskonalania i polepszania jakości usług portalu Kinoplay.pl. Nie będą one wykorzystywane w przyszłości do innych celów.

3. Dane zbierane i przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883).

4. Każdy użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych, do ich zmiany lub usunięcia, a wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.

5. Portal Kinoplay.pl jest wolny od treści sprzecznych z prawem, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej.

6. Użytkownicy portalu Kinoplay.pl, korzystając z jego usług, akceptują powyższe zasady.

7. Powyższa treść może zostać w przyszłości zaktualizowana.

Newsletter - przyłącz się!
Bądź na bieżąco, podaj swój e-mail, odbieraj newsy i korzystaj z promocji.
  Wybierz najbardziej interesujący dział, 
  a następnie kliknij Zapisz się.